Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 Kanonok úr gyémántmiséje

Somodi János kanonok, ny. plébános urat 1960. június 16-án szentelték pappá az egri Székesegyházban. 60 éves jubileuma alakalmából ünnepi szentmisét mutatott be a horti templomban, ahol 17 éven keresztül szolgálta Istenünk dicsőségét és a hívek üdvösségét.

A gyémánt mise alkalmából a helyi és a csányi hívekkel megtelt a templom. Bajtai László és Józsa Gyula a horti és csányi egyházközségek világi elnökei köszöntötték. Tóbiás Csilla egy versben mondta el a kanonok úr és a hívek háladását, majd az ifjúsági énekkar egy énekkel köszöntötte az ünnepeltet.

Az Érsekfőpásztor az ünnepi alkalomra Ferenc pápa áldását is kérte, az erről szóló dokumentumot Mándy Zoltán plébános adta át az ünnepeltnek

Kanonok úr a prédikációjában személyes élményei alapján beszélt a papi élet szépségeiről. Az egyházközségi képviselőtestület tagjai, ismerősei és barátai külön is köszöntötték őt a plébánián, a végig jó hangulatú ünneplés agapéval zárult.

Szülőfalujának erre a szép ünnepére msgr. Juhász Ferenc kanonok úr is eljött, aki fényképes cikkben emlékezett meg erről az eseményről, az Egri Főegyházmegye honlapján, melyet szeretettel ajánlok az olvasók figyelmébe.

 

Gondolatok a gyémántmisével kapcsolatban

Amikor Somodi János kanonok úr gyémánt miséjét ünnepeljük, megemlékezünk arról, hogy ezelőtt  60 évvel, amikor az Egyházat kifejezetten üldözték, a papok szolgálatát éppen csak eltűrték, ő vállalta Isten dicsőségének szolgálatát az emberek üdvére. Mi papok megrendülve tapasztaljuk, hogy híveink részéről sokkal nagyobb megbecsülés és tisztelet vesz körül, mint azt kiérdemelnénk. Isten népe ugyanis teológiai megfontolások nélkül is tudja, hogy a papszentelés kegyelme által az Úr Lelke különös módon is betölti a felszentelt személyt, hogy mintegy másik Krisztus - a német „ Alter Christus” az igazán megfelelő szó - legyen a világban és folytassa az ő működését. Így minden pap tudja, hogy a tisztelet, az ünneplés, és olykor talán a részéről vonakodva elfogadott kézcsók nem neki szól, hanem Krisztusnak. Ahogy megrendülve fogadtam én is – Egerben – emlékezzünk meg erről is, tegnap volt a papszentelés - amikor a szentelő főpásztoromnak annak idején újmisés áldást adtam, ő megcsókolta kezemet.

A pap Krisztus működését folytatja a világban.  A tanítványokat meglepte, amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy nálam nagyobb dolgokat visztek majd végbe. Gondojunk csak bele, az Úr Jézus Krisztus a kenyérszaporításkor 5000 embernek prédikált, de ebben a számban benne van a kor szokása szerint túlzás. A kanonok úr pedig 50 éves működése során vasárnapról, vasárnapra emberek százainak, összesítve talán millió embernek is hirdette az evangéliumot, a Szentírás felsorolja azokat a nagy bűnösöket, akiknek Jézus megbocsátott, talán öten-hatan voltak, a mai kor papja, nagyböjti időben, pláne amikor lelkigyakorlatot is tartott,  naponta százaknak bocsátotta meg bűneit.  Jézus Urunk az utolsó vacsorán és az emmauszi tanítványoknak törte meg a kenyeret, Kanonok úr élete során, ha összeszámoljuk 30.000,- nél is több szentmisét mutatott be. És sorolhatnánk még hány gyermeket keresztelt, hány házasságot áldott meg, hány embert kísért  el a betegek szentségével a mennyország kapujáig.

Ezért ünnepeljük az ő 60 éves papságát, és ezét adunk érte hálát a mindenható Istennek.