Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 

  

 "Békesség a földön minden jóakaratú embernek!"

 


A hit évében megújítottuk plébániánk honlapját.

Így is szeretnénk a katolikus hitben való megújulásunkat elősegíteni.

Karácsonyra készülve, szeretettel ajánlom az alábbi gondolatokat, minden olvasónknak


2012..adventjének I. vasárnapján         

Mándy Zoltán plébános

 

Testvéreim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást.”

Karácsony a legszebb ünnepünk. A fenyőfa illata díszek aranyló csillogása, a gyertyák fénye a csillagszórók sziporkázása felidézi gyermekkori emlékeinket, amikor olyan nagy vágyakozással vártuk a Jézuskát, és még az angyalszárnyak suhogását is hallani véltük. Az ajándékok sokaságát látva éreztük, hogy Isten minket személyesen szeret és szívünk minden vágyát teljesíti. Jó érzés felidézni a múlt emlékeit. Felnőttünk és ezzel talán megváltoztak karácsonyi érzéseink is. De az ünnep üzenete ugyanaz maradt: „Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte.” Azért jött el Jézus Krisztust, hogy megossza a mi életünket, magára vette küzdelmeinket, halálunkat, és föltámadásával meggyőzött bennünket arról, hogy mulandó földi létünk nem a semmibe hull, hanem a föltámadás által az örök életben teljesedik be. Jézus Krisztus talán azért is jött el, kisdedként közénk, mert egy gyermeket mindenki szeret. Isten az emberek részéről szeretetre vágyott és szeretetre vágyik ma is. Amikor a kis Jézus megszületett, a Biblia csak a pásztorokról és a napkeleti bölcsekről beszél, akik köszönteni mentek őt és örvendeztek az eljövetelének. De egész biztos, a környéken lakó jóakaratú emberek is elmentek, hogy örüljenek egy újszülöttnek, - hiszen ők nem sejthették, hogy benne az Isten fia, a Messiás született a világra. Így már akkor is konkréttá vált az ige: „Amit egynek a legkisebbek közül tesztek, azt nekem teszitek.

 

Karácsonyt a szeretet ünnepének is szokták mondani, mert Jézus ezelőtt 2000 éve olyan nagy szeretettel jött a világba, hogy ez ma is hat. Az emberek ma is mennek hozzá, hiszen többszörösére emelkedik ilyenkor a templomba látogatók száma. Ez a szeretet a családokban, az emberek között is árad. A médiumok is az emberi szeretetről, jóságról, irgalomról beszélnek, ami szintén azt mutatja, hogy Jézus Krisztus szeretete most is jelen van, ma is hat a világban és át is tudja alakítani az emberek szívét. Természetesen ez mindnyájunknak meghívást és feladatot is jelent. Karácsony ünnepén kibontakozik annak a valósága, amit Ady Endre így írt meg: „Ha ez a szép rege igaz hitté válna, óh, de nagy boldogság szállna a világra”. Ha minden nap ünnepelnénk azt, hogy Isten, a mi Atyánk végtelen szeretetéből elküldte hozzánk a fiát, ha minden nap figyelnénk Jézus Krisztusra, a mi szeretett Megváltónkra, aki ígérete szerint velünk van minden nap a világ végéig, akkor meg tudnánk változtatni magunk körül a világot. Több lenne a jóság, a szeretet, az emberség. Hiszem, hogy a nehézségek és bajok ellenére is sokkal több boldogság lehetne ebben a világban.

 

Tudom, gazdasági válságban vagyunk, szűkösek az anyagi lehetőségeink arra, hogy másokon segíthessünk. De ne felejtsük el a szeretet nem az anyagiak függvénye. Egy őszinte jóakarat az, amivel én itt és most keresem , hogy mi jót tehetek másoknak, másokért. A szeretetnek az alapelve, hogy „amit akarok, hogy nektek tegyenek az emberek ti is azt tegyétek nekik!” A szeretetnek a mértékét szintén Jézus Krisztus határozta meg: „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja a barátaiért.” Az élet odaadása valósul meg abban, ahogy a szülők szeretik és szolgálják a gyermekeiket. Az életüket egy kicsit nekik adják, értük áldozzák. Ugyanez teszi széppé a házastársak szeretetét is. Az intézményekben a becsületesen elvégzett munka mellett az igazi hozzáadott értéket/többletet a szeretet jelenti. Például a szociális munkások részéről, vagy kórházban orvosok, ápolók részéről, de említhetjük a takarítókat és a hivatalnokokat is. Egészen biztos, hogy tisztességesen, becsületesen, jól végzik mindnyájan a munkájukat, de hogyha még szeretni is tudják azokat, akiket szolgálnak, akkor ez mindkét oldalon lévők számára sokkal nagyobb boldogság és öröm lehet.

Ezt a szeretetből fakadó örömet kívánom én is karácsonyra minden jóakaratú embernek.