Hírek, Közlemények

 

Temetői ügyek intézésére irodai szolgálat a plébánián hétfőn, szombaton 9 és ½ 12 óra között van. Telefonon lehet egyeztetni más időpontot is.

Hitéleti ügyek intézésére: keresztelés, házasság, temetés, betegellátás, vagy egyházi adó befizetése, bármikor lehet keresni a plébánost.

Tel: 378-014

 

Szentmisék rendje Horton:

Vasárnap 10 óra

Hétfőn téli időszámításban 5 óra, nyári időszámításban 6 óra

A többi hétköznapon általában reggel 7 óra. Ha Csányon misézek akkor itt elmarad a szentmise.

 

Októberben a Rózsafűzért általában 5, májusban a lorettói litániát du. 6 órakor imádkozzuk.

 

Keresztelést előzetes megbeszélés, illetve adatfelvétel után tartunk, általában a vasárnapi mise után.

Felnőtteknek keresztelés, elsőáldozás vagy bérmálás előtt egy éves felkészítést tartunk.

 

Keresztszülő és bérmaszülő az lehet, aki már bérmálkozott, és ha házas katolikus templomban esküdött, és az egyházközségi nyilvántartásban szerepel.

Ha más plébánia területén lakik, a fentiekről igazolást kell hoznia.

 

Házasságkötésre a tervezett időpont előtt egy fél évvel várjuk a jelentkezést. A jegyeseknek 8 alkalommal jegyesoktatást tartunk.

 

Ha valaki korábban nem templomban kötött házasságát egyházilag rendezni akarja, keresse meg személyesen a plébánost.

 

Idős vagy beteg híveinket karácsony és húsvét előtt keressük fel, de ha ők maguk vagy hozzátartozóik kérik, máskor is kiszolgáltatjuk nekik a szentségeket.

Súlyos beteghez kérjük, hogy hívjanak papot. A kórházakban is működik lelkészi szolgálat, de ha hívnak oda is szívesen elmegyek. A betegeknek a szentségek kiszolgáltatása ingyenes.

 

Hitoktatás az iskolában heti egy órában történik.  A 4. osztályosok az elsőáldozásra, a nyolcadikosoknak a bérmálásra való felkészítése még külön egy hittanórát jelent hetente.

Elsőáldozásra, illetve hittanra olyan gyerekeket is várunk, akik még nincsenek megkeresztelve.

 

Ifjúsági hittant minden második pénteken 5 órától a plébánián tartunk.

A Jézus Szíve családok imaóráját elsőpéntekenként tartják télen du. 5 órakor a plébánián, nyáron du. 6 órakor a templomban.

 

A Szent Mónika – gyermekeikért imádkozó szülők –nagyszülők közössége minden hónap második péntekjén tartja ima-összejövetelét. Télen du. 5 órakor a plébánián, nyáron du. 6 órakor a templomban.

 

A Cursillos csoport minden első hétfőn a szentmise után a plébánián találkozik.

 

Az ifjúsági és gyerek énekkar minden második pénteken du. 4-kor tart próbát a plébánián, szeretettel várunk új jelentkezőket is.