Gondolat

Ki halott már Brenner Jánosról?

 

Mit tudtok Róla? Ki volt Ő?

 

Brenner Jánost szeretném bemutatni nektek!

 

Brenner János egy pap volt, aki gyermekkorától készült a papi hivatásra és az Isteni Gondviselés csak 2 év papságot szánt neki.

 

Brenner János 1931. december 27-én született Szombathelyen. A történetem a XX. Század első éveiben kezdem amikor egy édesanya Brenner Tóbiás szombathelyi polgármester felesége , nagyon sokat imádkozott azért, hogy József nevű fiuk, aki kilencedik gyermekként jött a világra pap legyen. De ő nem lett az, hanem gépészmérnök, és 26 évesen megnősült. Házasságukból 3 fiú született, László, János, és József.

 

Ők mindhárman megkapták a papi hivatás kegyelmét. A nagymama imáit úgy hallgatta meg Isten, hogy nem az Ő gyermekei, hanem az unokái lettek papok.

A papi hivatás Isten különleges adománya.

Brenner János a Püspöki Iskolának lett a tanulója Szombathelyen. Ebben az időben történt, hogy iskolatársaival együtt előadták Szent Tarzíciusz vértanúnak a ministránsok védőszentjének történetét. János ragaszkodott ahhoz, hogy ő játsza Tarzíciusz szerepét. Gyermekként még nem gondolta, hogy egyszer őrá is ugyanez a sors vár.

 

Évekkel később fiatal papként nagyon szerette a gyerekeket és sokat foglalkozott velük, hittanra tanította, focizott kirándult a gyerekekkel. Ezt az akkori rendszer nem nézte jó szemmel. Sokan jártak hittanra, templomba.

 

Brenner Jánost egy éjszaka egy állítólagos beteghez hívták Zsidára. A templomtól néhány száz méterre ismeretlen személyek megtámadták. Ő védekezett és többször megpróbált elmenekülni támadóitól, de azok utána eredtek és újból elkapták. Hivatástudatára jellemző, hogy végül annak a háznak a közelében tudták elfogni ahová a betegnek mondott emberhez ment.

Ha nem sietett volna beteghez, lehet, hogy tudott volna segítséget kérni, de neki az volt a fontos, hogy a beteghez eljusson és feladja a betegek kenetét

 

Máig ismeretlen tettesek 1957. december 15-re virradó éjjel 32 késszúrással ölték meg János Atyát, a jó pásztort. János Atya nem csak magát védte, hanem az Oltáriszentséget is. Szíve fölött vitte az Urat, és utolsó erejével is Őt védelmezte. Ezért az Oltáriszentség vértanúja, Ő a magyar Tarziciusz.

 

Vértanúságának 50. évfordulójához közeledünk. Horváth István Sándor füzetéből és cd-ből készültem erre a kis előadásra.

 

Azzal ajánlja ezt a Brenner János életútját bemutató könyvet és Cd-t nekünk fiataloknak, ministránsoknak, hittanosoknak és a hivatásukat keresőknek, hogy olyan példaképre találjunk aki hiteles követője volt Jézusnak. Nem félt életét odaajándékozni Isten és az emberek szolgálatára. Ámen.